Thursday, December 1, 2011

Döden.

Antonius Block: Vem är du?
Döden: Jag är Döden.
Antonius Block: Kommer du för att hämta mig?
Döden: Jag har redan länge gått vid din sida.
Antonius Block: Det vet jag.
Döden: Är du beredd?
Antonius Block: Min kropp är beredd, inte jag själv.
Antonius Block: Vänta ett ögonblick.
Döden: Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Antonius Block: Du spelar ju schack, inte sant?
Döden: Hur vet du det?
Antonius Block: Åh, jag har ju sett det på målningar och hört det i visorna.
Döden: Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Antonius Block: Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Döden: Varför vill du spela schack med mig?
Antonius Block: Det är min sak.
Döden: Det har du rätt i.
Antonius Block: Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig.[Block räcker fram båda sina händer. Döden pekar på en av dem och får svart.]
Antonius Block: Du fick svart.
Döden: Det passar ju bäst så. Inte sant?

No comments:

Post a Comment